Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τον Τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης με παραλαβή και παράδοση φιαλών οξυγόνου στον Τομέα Ρόδου ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τον Τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης με παραλαβή και παράδοση φιαλών οξυγόνου στον Τομέα Ρόδου )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 188/2019
ΑΔΑ ΨΟ8ΩΟΡ1Π-5ΤΛ
ΑΔΑΜ 19PROC005633548
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear