Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 187/2019
ΑΔΑ Ω778ΟΡ1Π-ΛΕΙ
ΑΔΑΜ 19PROC005636437
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear