Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με παραλαβή και παράδοση στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με παραλαβή και παράδοση στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Αριθμός Εντολής 278/13-10-2020
ΑΔΑ 63ΖΧΟΡ1Π-ΤΧΧ
ΑΔΑΜ 20PROC007545014
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear