ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ & ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ & ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ & ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης 57/20/2/2020
ΑΔΑ ΨΩΑΔΟΡ1Π-36Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear