ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ


ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ!
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 57/20/2020
ΑΔΑ ΩΞΙ6ΟΡ1Π-ΨΓΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear