ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 47/21ΕΠ/2021
ΑΔΑ ΨΓ5ΥΟΡ1Π-ΠΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear