ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 47/21/2021
ΑΔΑ ΨΧ7ΟΟΡ1Π-ΩΦ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear