ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ, ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 77/19/2019
ΑΔΑ Ψ9ΦΥΟΡ1Π-ΛΓ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-12-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear