ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο υπόδειγμα του πίνακα οικονομικής προσφοράς στη στήλη συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ (για 1 έτος) θα αναγράφεται η τιμή ανά ηχογράφηση συνεδρίασης και η τιμή ανά σελίδα απομαγνητοφώνησης.
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 32/17/2017
ΑΔΑ 6ΡΘΛΟΡ1Π-ΝΙΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear