Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών επισκευαστικής συντήρησης στα υπηρεσιακά Ασθενοφόρα οχήματα εργοστασιακής κατασκευής PEGEUOT- Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου (Τομέα Ηρακλείου). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών επισκευαστικής συντήρησης στα υπηρεσιακά Ασθενοφόρα οχήματα εργοστασιακής κατασκευής PEGEUOT- Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου (Τομέα Ηρακλείου).

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Αριθμός Εντολής 285/08-11-2023
ΑΔΑ Ψ11ΩΟΡ1Π-ΕΕΘ
ΑΔΑΜ 23REQ013744987
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear