Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών επισκευαστικής συντήρησης στα υπηρεσιακά Ασθενοφόρα οχήματα εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES BENZ – Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου (Τομέα Ηρακλείου). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών επισκευαστικής συντήρησης στα υπηρεσιακά Ασθενοφόρα οχήματα εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES BENZ – Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου (Τομέα Ηρακλείου).

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Αριθμός Εντολής 284/08-11-2023
ΑΔΑ ΨΙΕΡΟΡ1Π-ΡΕ7
ΑΔΑΜ 23REQ013742500
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear