Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών επισκευαστικής συντήρησης στα υπηρεσιακά Ασθενοφόρα οχήματα εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES BENZ – Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου (Τομέα Χανίων). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών επισκευαστικής συντήρησης στα υπηρεσιακά Ασθενοφόρα οχήματα εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES BENZ – Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου (Τομέα Χανίων).

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Αριθμός Εντολής 282/08-11-2023
ΑΔΑ 9ΚΙΠΟΡ1Π-76Ρ
ΑΔΑΜ 23REQ013739626
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear