ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ
Αριθμός Εντολής 84/17-10-2023
ΑΔΑ ΨΤ4ΖΟΡ1Π-ΙΛΟ
ΑΔΑΜ 23PROC013631675
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear