ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VW

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ VW, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής 81/12-10-2023
ΑΔΑ 9ΦΟΛΟΡ1Π-2ΨΛ
ΑΔΑΜ 23PROC013582175
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear