ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 22 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2/25-01-2022
ΑΔΑ 6ΛΤΠΟΡ1Π-Υ4Δ
ΑΔΑΜ 22PROC010037671
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear