ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 27/18/2018
ΑΔΑ ΨΡΛΝΟΡ1Π-ΟΩΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear