ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 11/2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 11/2020)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 11/2020
ΑΔΑ Ψ9Α8ΟΡ1Π-Ν0Η
ΑΔΑΜ 20PROC007042606
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2020 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear