ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης 13Α/23/2023
ΑΔΑ Ψ1ΩΥΟΡ1Π-4Λ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2023 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear