ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης 15A/23/2023
ΑΔΑ Ψ7ΖΓΟΡ1Π-ΠΕΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear