ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 117/21/2021
ΑΔΑ ΩΗ76ΟΡ1Π-Μ8Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear