ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 101/20/2020
ΑΔΑ ΩΛΤ9ΟΡ1Π-ΩΝ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear