ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 44/17/2017
ΑΔΑ 7ΧΥΗΟΡ1Π-ΧΞΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear