ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ

MATAIΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΦ.Δ.Σ.ΣΥΝ.21/05-12-2019, Θ.1, ΑΔΑ:7ΝΒΜΟΡ1Π-ΥΥΓ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 74/19/2019
ΑΔΑ ΩΑ7ΔΟΡ1Π-7ΒΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear