ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 7/2021) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 7/2021)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 7/2021
ΑΔΑ ΨΔΤ3ΟΡ1Π-ΠΧΚ
ΑΔΑΜ 21PROC009128665
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear