ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 25Ν/08-10-2021
ΑΔΑ Ψ95ΜΟΡ1Π-ΥΒΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear