ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 1/2020
ΑΔΑ 6Ι96ΟΡ1Π-89Α
ΑΔΑΜ 20PROC006397779
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2020 - Ωρα 10 πμ.
Αρχείο PDF pdf
Bear