ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ RENAULTA ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 10/2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ RENAULTA ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 10/2020)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ RENAULTA ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 10/2020
ΑΔΑ ΨΛΛΡΟΡ1Π-60Υ
ΑΔΑΜ 20PROC007042141
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2020 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear