ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 18/2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 18/2020)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 18/2020
ΑΔΑ Ρ9ΕΠΟΡ1Π-4ΣΔ
ΑΔΑΜ 20PROC007377725
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2020 - Ωρα 10.00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear