ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 8/2021) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 8/2021)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 8/2021
ΑΔΑ 9ΕΥ4ΟΡ1Π-ΩΘ5
ΑΔΑΜ 21PROC009130051
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear