ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 9/21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 9/21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 9/2021
ΑΔΑ 9ΓΞΜΟΡ1Π-ΠΕ4
ΑΔΑΜ 21PROC009134927
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2021 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear