ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΣΠΕ (Α.Δ. 5/2018) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΣΠΕ (Α.Δ. 5/2018)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΣΠΕ (Α.Δ. 5/2018)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5/2018
ΑΔΑ 75ΜΤΟΡ1Π-Ω58
ΑΔΑΜ 18PROC003437400
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear