Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη του έργου με ακρωνύμιο «IPA SHIELD ΙΙ» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη του έργου με ακρωνύμιο «IPA SHIELD ΙΙ»

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη του έργου με ακρωνύμιο «IPA SHIELD ΙΙ» του προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 -2020”
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 2/2020
ΑΔΑ Ψ7Ο3ΟΡ1Π-ΥΘΤ
ΑΔΑΜ 20PROC006300719 2020-02-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear