ΑΛΚΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΛΚΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΛΚΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3469/2018
ΑΔΑ ΩΟΦΨΟΡ1Π-ΥΣΨ
ΑΔΑΜ 18PROC002836666
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear