Αλκαλικές Μπαταρίες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αλκαλικές Μπαταρίες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Τεμάχια


ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ LR14 (C) 300
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ LR3 (AAA) 600
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ LR6 (AA) 600

Εκτιμώμενη αξία 516,00€ χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 54/20-05-2019
ΑΔΑ 6ΔΙΟΟΡ1Π-ΦΨ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear