Αλκαλικες Μπαταρίες LR6 & LR14 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αλκαλικες Μπαταρίες LR6 & LR14

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αλκαλικες Μπαταρίες LR6 (600 τεμάχια) & LR14 (300 τεμάχια)
Συνολικής Δαπάνης
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1239/2018
ΑΔΑ ΩΝΞΔΟΡ1Π-Δ0Ν
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear