Αλκαλικές – Επαναφορτιζόμενες – Μη Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αλκαλικές – Επαναφορτιζόμενες – Μη Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μπαταρίες
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 2.226,00 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 7/06-02-2020
ΑΔΑ ΩΛΧΥΟΡ1Π-ΑΧ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear