αγορα τονερ και επισκευη φαχ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

αγορα τονερ και επισκευη φαχ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΧ
Αριθμός Εντολής 231 ΚΑΙ 232/15-12-2016
ΑΔΑ 771ΖΟΡ1Π-95Ο 78Υ8ΟΕ1Π-ΞΥ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear