Αγορά Παρμπρίζ και Τοποθέτηση σε 2 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αγορά Παρμπρίζ και Τοποθέτηση σε 2 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ VW TRANSPORTER T5 AXA ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ. ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΗ 1468
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H093837

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ VW TRANSPORTER T5 AXA ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ. ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ KHI 9949
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ8H055784

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 516,13€ +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 198/08-11-2019
ΑΔΑ Ψ2ΝΖΟΡ1Π-96Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear