ΑΓΟΡΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΓΟΡΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δελτίο Μεταφοράς Ασθενούς. Τριπλότυπο, καρμπονέ, αριθμημένο και η αρίθμηση να αρχίζει από 000001 και να αποτελείται από 50 φύλλα
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-08-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 465/2023
ΑΔΑ 68ΦΘΟΡ1Π-ΝΗΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear