ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚ/ΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 13/2017
ΑΔΑ 6ΥΒ9ΟΡ1Π-86Υ
ΑΔΑΜ 17ΠΡΟΨ006260412
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2017 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Bear