Αυτοκόλλητη Ταινία (Λευκοπλάστ). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αυτοκόλλητη Ταινία (Λευκοπλάστ).

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ)
1.000 τεμάχια

600,00€ + 13% ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 15/12-03-2021
ΑΔΑ Ω5ΔΘΟΡ1Π-ΠΚΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear