Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Ενηλίκων για τον AED PLUS ZOLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Ενηλίκων για τον AED PLUS ZOLL

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ζεύγος Αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για τον αυτόματο απινιδωτή τύπου AED PLUS ZOLL ενηλίκων.
Τεμάχια 60

Πιθανή δαπάνη με φπα 2.976,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5271/2017
ΑΔΑ 71ΞΟΟΡ1Π-Κ4Μ
ΑΔΑΜ 17REQ001839198
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear