Αυχενικά κολάρα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αυχενικά κολάρα

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αυχενικά κολάρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 35/2017
ΑΔΑ 7ΧΕ7ΟΡ1Π-ΘΦΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear