Αυχενικά κολάρα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αυχενικά κολάρα

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια αυχενικών κολάρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-08-2023
Αριθμός Διακήρυξης 66/2023
ΑΔΑ Ω8Δ5ΟΡ1Π-ΩΛΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear