Αερονάρθηκες ακινητοποίησης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αερονάρθηκες ακινητοποίησης

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Τεμάχια 10
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 600,00€ + ΦΠΑ 13%
Αριθμός Εντολής 190/04-11-2019
ΑΔΑ ΩΤ31ΟΡ1Π-ΛΤΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear