ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 32/16/3/2017
ΑΔΑ 7ΔΙΥΟΡ1Π-5ΟΗ
ΑΔΑΜ 17PROC005901978
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear