ΑdBlue – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑdBlue

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Adblue 8.000 Lt εκτιμώμενης αξίας 16.000,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 12/07-03-2023
ΑΔΑ 7ΔΟΟΡ1Π-Μ7Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear