ΑDBLUE ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ PEUGEOT BOXER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑDBLUE ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ PEUGEOT BOXER

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑDBLUE ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ PEUGEOT BOXER
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3533/2018
ΑΔΑ Ψ2ΙΤΟΡ1Π-1ΚΞ
ΑΔΑΜ 18PROC002846223
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear