1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 85 KW 2) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΟ Β΄ΟΡΟΦΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 85 KW 2) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΟ Β΄ΟΡΟΦΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 85 KW
2)ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΟ Β΄ΟΡΟΦΟ


Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8411/2019
ΑΔΑ 6Ι6ΑΟΡ1Π-8ΣΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear