9Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Υ. ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

9Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Υ. ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 9Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Υ. ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 9Α/2022/2022
ΑΔΑ Ψ5ΣΙΟΡ1Π-ΑΑΔ
ΑΔΑΜ 22PROC010808999
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear